Vzdělávání ve společnosti PROFIPLAST spol. s r.o.

Projekt Vzdělávání ve společnosti PROFIPLAST, spol. s r.o. (registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004919) je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti PROFIPLAST, spol. s r.o. za účelem zvýšení jejich obecného vzdělání, které má vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici. Celkem bude proškoleno 16 zaměstnanců společnosti žadatele, přičemž všichni zaměstnanci dosáhnou na 40 hodin školení. Celkové náklady projektu budou 558 176,00 Kč. Celková délka projektu je 12 měsíců. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na relevantním trhu.