Často kladené dotazy

Kolik stojí u vás okno?

Představte si, že byste tutéž otázku položili například v obuvnictví: Kolik stojí boty? Nebo v restauraci: Kolik u vás stojí jeden oběd? Možná už nyní chápete absurdnost Vaší otázky, na kterou bohužel nelze odpovědět. Každé okno má nějakou velikost, členění, vzhled i technické parametry, od kterých se cena následně odvíjí. Téměř nekonečný počet nejrůznějších možných kombinací těchto vlastností neumožňuje ani definovat cenové rozpětí. Pokud se budeme bavit o ceně oken, je nutné uvést, jaké okno potřebujete nebo jaké si představujete. My vám řekneme, kolik bude stát.

Plánuji výměnu oken. Jak mám okno vybrat?

Prvořadá by měla být volba materiálu okna podle estetického hlediska architektonického řešení stavby. Podstatná by zároveň měla být požadovaná světelná propustnost, tepelná a zvuková izolace.
Důležitá by také měla být trvalá funkčnost všech součástí okna a bezproblémové ovládání. V neposlední řadě zvážit údržbu a poměr výkon – cena.

Potřebovali bychom si pořídit nová okna. Uvažujeme o plastových, ale slyšeli jsme, že lepší součinitel prostupu tepla u skla je dán plynem v meziskelním prostoru, který však během několika let vyprchá. Je to pravda?

Meziskelní prostor je hermeticky uzavřen, takže pokud sklo nerozbijete, ušlechtilý plyn naplněný v meziskelním prostoru uniknout nemůže. Fyzikální zákon o zachování hmoty a energie by vám měl být dostatečnou zárukou trvalosti a neměnnosti součinitele prostupu tepla u námi dodávaného zasklení. Deklarovanou hodnotu součinitele prostupu tepla si zasklení tedy logicky zachová po celou dobu své životnosti.

Co to je to dřevohliníkové okno?

Dřevohliníkové okna přinášejí dokonalé propojení dvou přírodních materiálů, dřeva a hliníku.
Základem je dřevěné eurookno, které je zárukou vynikajících tepelně-izolačních vlastností.
Hliníkové opláštění chrání okno z exterierové strany před vlivy vnějšího prostředí. Provedení a barvu hliníkového opláštění lze sladit s moderním vzhledem fasády.

Jak správně větrat?

Nová okna si žádají určité změny v návycích. Vaše nová okna budou těsnit podstatně lépe než ta původní. Proto je nutné přizpůsobit režim větrání místností novému stavu. Stará okna většinou netěsnila nejen po stránce tepelné, ale také jimi procházel několikanásobek doporučeného množství vzduchu. To mělo za následek vysoké ztráty tepla jak prostupem, tak i infiltrací. Nová okna zamezí oba úniky, je však třeba určitou výměnu vzduchu zachovat. Lze to zajistit několika způsoby. Ideální je nucené, plně kontrolované větrání s omezením tepelných ztrát, nejjednodušší je pravidelné větrání místností, ve kterých pobýváme. Možností je hned několik:

  • otevřeným oknem - vhodné na rychlé, krátkodobé provětrání především při nízkých teplotách,
  • sklopeným oknem - vhodné pro dlouhodobé větrání pouze při vyšších teplotách, srovnatelných s teplotou v místnosti,
  • mikroventilací (štěrbinové větrání) - umožňuje větrat víceméně trvale – hodí se však jen v určitém rozsahu teplot. Pozor okno není zajištěno proti vloupání!,
  • infiltrací (úprava těsnění) - trvalé větrání, zajišťující hygienickou výměnu vzduchu při extrémních (výpočtových) teplotách.

Kdy se vyplatí při rekonstrukci vyměnit okna?

Než-li stále dokola investovat značné finanční částky do opravy starých oken, které stále budou nevyhovující a již dosti opotřebované, vyplatí se zpravidla investice do nových oken. Nová okna v běžném domě totiž ušetří až 40% tepla, které uniká starými okny, takže nová okna Vám ušetří značnou částku na vytápění. Nová okna by měla být vyměněna před provedením zateplení.

Kdy se vyplatí zateplení a jaký systém zvolit?

Navrhované zateplení objektu by měl posoudit odborník, který je schopen vyčíslit možné úspory a dobu, za kterou se vynaložené prostředky vrátí. Nejde pouze o úspory, zateplení bývá často zároveň i rekonstrukcí fasády a opatřením prodlužujícím životnost budovy. Zateplení by mělo být provedeno na vnějším povrchu domu, zateplování vnitřního povrchu se provádí výjimečně u architektonicky hodnotných fasád.

Jakou tloušťku izolace mám použít pro zateplení staršího domku/novostavby?

Tloušťka izolantu by měla vycházet z doporučení Energetického auditu budovy. Energetický audit soustřeďuje veškeré dostupné údaje o energetickém hospodaření, provádí jejich analýzu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje cesty k nápravě, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených prostředků. Energetický audit umožňuje nalézt úspory energie.

Co to znamená PVC profil ve třídě „A“?

Dle ČSN EN 12608 rozdělujeme PVC profily do tří kategorií: A, B, C.
Plastový profil ve třídě „A“ tzn. znamená v nejvyšší  třídě - obvodová stěna rámu a křídla je silná min. 3,0 mm s tolerancí 0,2 mm.