Stavební poradenství a příprava staveb

První krok k zahájení řešení revitalizace, mnohdy podceňovaný krok investorem. Přípravu stavby je nutno svěřit odborníkům.

Jednotlivé kroky

 • stanovení rozsahu plánovaných oprav,
 • zjištění současného stavu domu,
 • plánovaný finanční objem rekonstrukce,
 • způsob financování,
 • kvalitní projektová dokumentace,
 • stavební povolení a vyjádření dotčených úřadů,
 • výběr zhotovitele.

PDF: Příprava stavby, investiční záměr

Dotace

Provedeme Vás kompletně celým projektovým záměrem od počáteční iniciace Vašeho záměru až po finální administrativní ukončení projektu a kompletní proplacení. Vyhotovujeme všechny typy žádostí o dotace z Evropských strukturálních fondů i z Národních programů.

Zpracujeme kompletní žádost o dotaci, následně zrealizujeme i celé řízení schválené dotace až po ukončení celého projektu. V rámci celého procesu Vás povedeme odborných a profesionálním poradenstvím.

Disponujeme partnery, kteří mají zpracováno několik stovek žádostí o dotace, především z programů OPŽP, OPPI, OPPIK, ROP, IROP v celkové investiční hodnotě projektů převyšující 1,5 mld. Kč. Díky maximálně preciznímu nastavení projektů před vlastním podáním žádostí o dotace je naše dlouhodobá úspěšnost nad hranicí 90 %!

Financování

 • Navržení optimálního financování z hlediska zajištění úvěru, navýšení fondu oprav a doby splatnosti úvěru.
 • Zpracování a srovnání jednotlivých nabídek finančních ústavů s komentářem a vyhodnocením těchto finančních ústavů (5ti bankovních ústavů a 3 stavebních spořitelen).
 • Rozpočítání celkových nákladů na jednotlivé bytové jednotky s vyčíslením splátky úvěru připadající na konkrétní bytovou jednotku.
 • Zpracování výzev k úhradě podílů na úvěru, popř. zajišťovacích instrumentů ze strany SVJ či družstva např. uznání dluhu.
 • Kompletace veškerých podkladů pro žádost o úvěr, sepsání žádosti o úvěr a účast při podpisu úvěrové smlouvy v bance.
 • Součinnost při plnění podmínek čerpání úvěru a poradenství po celou dobu splácení úvěru.
 • Účast na shromáždění vlastníků či členské schůzi, na které se bude rozhodovat o přijetí úvěru, zpracování návrhu zápisu tak, aby byl akceptován bankou.