Oprava fasády

Ne vždy je možné provést opravu fasády včetně zateplení. Naše společnost je v tomto ohledu schopna zákazníkovi nabídnout i následující práce.

V rámci tohoto oboru jsme schopni provést nebo technicky zajistit provedení těchto prací:

  • odstranění starých maleb provedení nových nátěru – barevných i bezbarvých nebo penetračních,
  • provedení barevných, bezbarvých, protipožárních nátěrů ocelových konstrukcí, nátěry klempířských prvků,
  • opravy omítek a fasád, sanace pláště, opravy historických fasád,
  • mytí fasád vysokotlakým čistícím zařízením.

Některé z výše uvedených prací jsme schopni provést i bez výstavby lešení horolezeckou technikou. Odpadají tak složitá a nákladná opatření na zajištění záborů, zvlaštního užívání komunikace a jiné.