Montáž oken

Odborné zabudování okenní výplně do připravené stavebního otvoru - spojení okna s domem, neboli utěsnění připojovací spáry oken nebo balkonových dveří musí zajistit izolaci tepla, vodotěsnost, neprůvzdušnost, parotěsnost a zvukovou izolaci, při běžném namáhání stavby. Jinými slovy, optimální funkčnost a tepelnou izolaci po celou  dobu životnosti okna.

Vnější uzávěr

Vnější uzávěr připojovací spáry musí být vodotěsný a musí umožnit volnou dilataci spáry. 

Střední část - tepelně a zvukově izolační materiál (obvykle PUR pěna)

Tepelně izolační výplň připojovací spáry by měla mít co nejnižší tepelnou vodivost a musí umožnit volnou dilataci spáry. Tepelně izolační výplň ale nezajišťuje utěsnění spáry proti vodě, neprůvzdušnost a nezamezuje pronikání a kondenzaci vlhkosti ve spáře. Tepelná izolace musí zůstat suchá, aby mohla fungovat po celý rok tak, jak má.

 Vnitřní uzávěr

Vnitřní uzávěr připojovací spáry musí být vzduchotěsný, parotěsnicí a musí umožnit volnou dilataci spáry.

Kotvení musí zajistit přenesení užitného zatížení oken a balkónových dveří do nosné části navazující konstrukce. Toto je možné při: 

  • použití vhodných kotevních prvků,
  • dodržení předepsaných aplikačních postupů výrobců a řádného počtu kotev,
  • dodržení hloubky uložení kotev,
  • dostatečně únosném a celistvém podkladu/ostění.

Námi realizované montáže oken probíhají v souladu s požadavky norem ČSN 730540-2 (tepelná ochrana budov) a ČSN 746077 (požadavky na zabudování).