NOVINKA - PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Spolehlivá ochrana před ohněm a nekontrolovaném šíření ohně i jeho zplodin.

 

Protipožární dveře OTHERM - ochrana před ohněm hliníkovými protipožárními dveřmi OHTERM AA 720 FR lze zajistit spolehlivou ochranu před ohněm a efektivně ubránit nekontrolovanému šíření ohně a jeho zplodin.


Hliníkové protipožární dveře AA 720 FR plní zvyšující se požadavky na ochranu zdraví, domova či majetku:
 - hliníkové konstrukce nabízí efektivní a designové řešení protipožárních dveří,
 - hliníkový systém zajišťuje požárníodolnost EI15 až EI30 a EW15 až EW30,
 - hliníkové dveře díky velmi vysoké pevnosti jsou nejvhodnější volbou pro vysoce namáhané vstupy,
 - vzhled protipožárních hliníkových dveří se neliší od běžných dveřních křídel a neruší tak celkový vzhled stavby.
 
OTHERM AA 720 FR
Stavební hloubka pro rámové i křídlové profi ly je 72mm. Výrobky z protipožárního systému AA720 FR lze použít jako vnitřní nebo vnější požárně odolné jednokřídlové a dvoukřídlové uzávěry.
Požární odolnosti je dosaženo vložením speciálního chladícího materiálu do komor profilů a pomocí zpěňovacího těsnění ve funkční a zasklívací spáře dveřní rám se osazuje pouze do připraveného „čistého“ stavebního otvoru.
Protipožární prvky lze osadit jednoduchým sklem, izolačním dvojsklem nebo neprůhledným hliníkovým panelem. Protipožární dveře musí být vždy vybaveny dveřním zavíračem.
Veškeré protipožární prvky jsou pravidelně pečlivě testovány a certifi kovány. Protipožární dveře mohou být vybaveny i panikovým kováním.