Záruční podmínky

Plastová, hliníková okna a dopňky

Standardně se poskytuje na dodávané plastové a hliníkové prvky tvořící dílo záruka v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání díla.

Záruční doba na montáž se sjednává rovněž na dobu 60 měsíců počítanou od okamžiku předání díla.

Záruční lhůta na dodávku příslušenství k plastovým prvkům (např. žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu apod.), se poskytuje na dobu 24 měsíců počítanou od okamžiku předání díla.

Cenová nabídka může stanovit pro plastové a hliníkové prvky záruční lhůtu v jiné délce a nebo záruku zcela vyloučit.

Revitalizace bytových domů

Standartně se poskytuje na KZS a práce s tím související záruka v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání díla.

Záruční doba na střechy je v délce 120 měsíců. Záruční doba na balkóny a lodžie je 60 měsíců. Spotřebiče a doplňky stavby jsou v záruce v délce 24 měsíců, případně dle specifikací výrobce. Záruka na nátěry je v délce 24 měsíců.

Doplňkové práce jsou v záruce dle dohody.