Revitalitace domů

Revitalizace je komplexní souhrn prvků, které prodlužují životnost Vašeho bytového domu (plánovaná životnost panelových domů je 30 až 40 let), zlepší ekonomiku jeho provozu, sníží náklady na vytápění, zlepší jeho vzhled a v neposlední řadě zvýší kulturu bydlení.

Mezi hlavní opravy patří výměna otvorových výplní, zateplení obvodového pláště, rekonstrukce lodžií a balkónů, opravy plochých střech. Rekonstrukce domu provedená v tomto rozsahu zároveň přispívá ke zlepšení tepelných vlastností a snížení energetické náročnosti domu. Úspora nákladů za teplo pak dosahuje více než 35 %.

Proč provést revitalizaci domu?

S čím začít a proč? Je vhodné rozšířit plánovanou rekonstrukci i o práce, které jste zatím oddalovali.

  • Prioritou jsou opravy, které zvýší bezpečnost nebo omezí bezpečnostní rizika, a které řeší havarijní stav domu nebo jednotlivých částí. Jedná se zejména o odstranění statických poruch nosných konstrukcí, balkonů/lodžií a jejich zábradlí, rozvodů elektřiny a plynu, výtahů a konstrukcí výtahové šachty.

  • Zlepšení tepelně – izolačních vlastností domu, neboť tyto činnosti mají přímý dopad na spotřebu, respektive úsporu tepelné energie, což je při současném vývoji cen tepla a energií stále významnější ukazatel s přímým dopadem na uživatele bytů.