Návod k obsluze a údržbě oken a dveří z PVC

Čistící prostředky

Plastové okenní a dveřní profily se vyrábějí z materiálů odolných vůči vodě a povětrnostnímvlivům. Povrch plastových materiálů se snadno ošetřuje. Správné a pravidelné čištění jedůležité pro zachování původního vzhledu a vlastností okna. Pokyny pro čištění platí jakpro bílá, tak i pro barevná okna.

Při čištění nikdy nepoužívejte prostředky jako benzín, ředidla, kyseliny, přípravkys brusným účinkem a jiné agresivní a abrazivní látky, které by mohly způsobitpoškození povrchu plastu, nebo které mají korozivní vliv na kovové části kování. Vhodnéjsou běžné čistící prostředky na okna a podlahy (např. Mr. Proper, Clin apod.)

V případě, že budete mít problém s čištěním oken, obraťte se prosím na dodavatelskoufirmu – nabídne Vám spolehlivé čistící prostředky s vysokým čistícím účinkem vhodnépro Vaše okna (bílá, či s dekorem dřeva či povrchem PMMA). Např. FENOSOL – MINI SADAjež obsahuje intenzivní čistič plastů, prostředek k ošetření těsnění a olej na kování.

Čištění oken a dveří po montáži 

Části výrobku, které jsou vyrobeny z plastových profilů (rámy oken a dveří a plastové výplně dveří) jsou odolné proti působení vápna a cementu. Pohledové plochy profilů jsou chráněny snímatelnou folií, která chrání výrobek proti případnému potřísnění maltou. Tuto folii doporučujeme odstranit ihned po ukončení zednických prací, nejpozději však do čtyř týdnů od data montáže. Vlivem působení tepelných účinků slunečního záření mohou při překročení této lhůty vzniknout potíže při odstraňování ochranné folie.

Znečištěním maltou mohou být ohrožena pouze skla a kování. Může dojít k poleptání povrchu, popřípadě k poškození funkce výrobku, které by nemuselo být odstranitelné. Maltu odstraňte čistou vodou a měkkým hadříkem. Zatvrdlé zbytky malty je nutné očistitvvelmi opatrně, aby nedošlo k poškrábání výrobku.

Věnujte prosím pozornost také vyčištění odvodňovacích drážek, které jsou umístěny ve spodním rámu okna (při pohledu z venku je poznáte podle plastových krytek). Tyto drážky slouží k odvodu vody, která může vzniknout vysrážením z vlhkého vzduchu v zimním období. Při ucpání odvodňovacích drážek se voda udržuje v rámu okna, což může vést ke špatné funkci výrobku.

Údržba kování

1x ročně je nutné promazat pohyblivé části kování viz. návod na údržbu kování. K údržbě a přimazání pohyblivých částí, použijte čas od času běžně dostupný olej ve spreji WD-40 nebo vazelínu ve spreji. Postačí pár kapek.

Údržba těsnění

Těsnění oken je vhodné jednou ročně ošetřit přípravkem udržujícím jeho vláčnost a chránící jeho povrch před degradací.(přípravek je obsažen v MINI SADĚ FENOSOL).

Vyvarujte se především:

 • Zatěžování křídla v otevřeném stavu (např. vození se dětmi na křídle).
 • Vrtání otvorů do okna bez předchozí konzultace s odborníkem.
 • Nešetrnému zavírání především v zimním období.
 • Působení otevřeného plamene na povrch okna či teplot přesahujících 60 °C.
 • Kontaktu povrchu rámů a křídel s materiály na bázi asfaltu, nebo ředidel.

Větrání

Pro plastová okna je typická jejich vysoká těsnost, která neumožňuje tzv. přirozenouvýměnu vzduchu netěsnostmi mezi rámem a křídlem, která je běžná u starých typůdřevěných oken.

Důsledkem je hromadění vzdušné vlhkosti v místnostech a následně možné tvoření plísní.Z tohoto důvodu je nutné s novými okny změnit způsob větrání. Zde jsme pro váspřipravili několik základních rad:

 • Zejména v zimě větrejte účinně, tj. jednorázově, plným otevřením jednoho, nebo více oken na dobu několika minut (podle venkovní teploty). Tím dosáhnete rychlé výměny vzduchu aniž by došlo k ochlazení stěn. Po uzavření oken se teplota v místnosti velmi rychle vrátí do optimální teploty aniž by bylo nutné zvyšovat výkon topení

Upozornění: Větrání pomocí vyklopení křídla je v zimním období zcela nevhodné! Intenzita větrání je malá a ztráta tepla velmi vysoká!!!

 • V letním období je naopak možné větrat dlouhodobě pomocí ventilační polohy okna nebo mikroventilace.
 • V případě velmi vysokých venkovních teplot je vhodné okna neotvírat a větrat až v noci, kdy je teplota nižší.
 • Při dokončovacích stavebních pracích, jako je omítání a betonování, zajistěte velmi intenzivní větrání.
 • Kondenzací vodní páry na povrchu okna vedle nadměrné relativní vlhkosti vzduchu v interiéru významně ovlivňují následující skutečnosti:
  • Sušení prádla v místnosti, vaření bez odsávání par
  • Spuštěné žaluzie na vnitřním povrchu okna
  • Květiny na vnitřním parapetu okna
  • Dlouhé těžké závěsy či záclony mezi topením a oknem
  • Absence vytápěcího tělesa pod oknem či omezení jeho funkce (vypnutí, zakrytí)
  • Hluboký vnitřní parapet (osazení okna k vnějšímu líci obvodového pláště)

Všechny tyto „zábrany“ zamezují proudění vzduchu okolo zasklení a tím jeho ohřev. Důsledkem je nízká teplota povrchu a vznik povrchové kondenzace. Navíc osazení okna k vnějšímu líci obvodového pláště či nezateplený napojení okna na obvodový plášť (špalety) znamenají velmi nepříznivý průběh teplot v tomto detailu s obrovským rizikem vzniku kondenzace vodní páry na povrchu nejen okna, ale i ostění.

Kondenzace vodní páry v oblasti distančního rámečku izolačního dvojskla ve spodní části okna není závadou! V tomto místě je mírná kondenzace z konstrukčních důvodů prakticky nevylučitelná. Výhodnějším řešením je použití tzv. teplých rámečků např. Swisspacer apod. vyrobených z jiného materiálu než kovu, které jsou vůči tomu to jevu odolnější.

Upozornění: Povrchová kondenzace vodní páry na oknech zapříčiněná nadměrnou relativní vlhkostí vzduchu v interiéru, či přítomností „zábran“, jakož i škody s ní bezprostředně související NEJSOU předmětem záruky na okna a dveře!

Upozornění: okno otevřené do polohy mikroventilace je v případě vloupání pojišťovnami považováno za otevřené. Při odchodu z domova nechte okna zcela zavřená!

Vnitřní parapetní desky (POSTFORMING, PLASTOVÉ – DECEUNINCK, EXTRADUR)

Okenní parapetní desky jsou zhotoveny ze silných, proti vlhku odolných, sklížených dřevotřískových desek. Robustní, lehce ošetřovatelný povrch je odolný proti všem běžně užívaným čistícím prostředkům. K odstraňování nečistot lze použít běžné čistící prostředky určené k čištění nábytku. Nepoužívat rozpouštědla.

Venkovní parapetní desky (HLINÍK)

Hliníkové venkovní parapety podléhají, jako všechny fasády dle místních podmínek, různě silnému znečištění. Proto by se měly jednotlivé prvky čas od času očistit. Stačí je omýt vlažnou vodou se syntetickým čistícím prostředkem, pomocí houby, hadříku nebo nekovového kartáče. Nepoužívat ocelovou vlnu či smirkové prostředky, organická ani jiná rozpouštědla. Všechny hliníkové prvky nakonec opláchnout čistou vodou.

Horizontální hliníkové žaluzie

Typ EKO s brzdou a tyčí:

Naklápění lamel provádíme otáčením plastové neutrální tyče a vytahování a spouštění lamel provádíme pomocí šňůr, které jsou fixovány brzdou žaluzie. Při vytahování lamel taháme za šňůry svisle směrem dolů. Po každém přerušení tahu nám brzda žaluzie automaticky zafixuje. Pokud žaluzii chceme spustit, zatáhneme krátce za šňůry dolů v šikmém směru (táhneme šňůry vlevo nebo vpravo, záleží na které straně ovládání je), tím uvolníme brzdu, a pak šňůry v ruce povolíme a necháme lehce prokluzovat směrem nahoru. Chceme-li spouštění žaluzie zastavit, dáme šňůry do svislé polohy a pustíme je. Lamely stahujeme a vytahujeme vždy v rozklopené poloze.

Údržba mechaniky žaluzií nevyžaduje žádnou speciální péči. Stačí jednou za 3 až 5 let promazat nejlépe silikonovým olejem její třecí části, aby se zlehčil chod. Hliníkové lamely udržujeme v čistotě nejlépe pomocí vlhké utěrky nepouštějící chlupy. Žaluzii spustíme dolů, zavřeme lamely na jednu stranu a otřeme utěrkou. Pak je přetočíme naopak a opakujeme otření. Žebříčky a šňůry se prát nesmí, lze je jen vyměnit. 

Typ IZO DESIGN ovládán pomocí řetízku a pásky:

Stahování a vytahování žaluzie dosáhneme vždy tahem za jednu stranu bočního řetízku. Při úplném stažení žaluzie směrem dolů je třeba dosáhnout až konečného dorazu
tvořeného sponkou řetízku, v opačném případě dojde při naklopení lamel k mírnému povytažení spodní lišty žaluzie.

Naklopení lamel provedeme tahem řetízku do protisměru. Žaluzii je třeba ve vytažené poloze zajistit aretací řetízku do plastové sponky umístěné na rámu okna. 

Hliníkové lamely udržujeme v čistotě nejlépe pomocí vlhké utěrky nepouštějící chlupy. Žaluzii spustíme dolů, zavřeme lamely na jednu stranu a otřeme utěrkou. Pak je přetočíme naopak a opakujeme otření. Žebříčky a šňůry se prát nesmí, lze je jen vyměnit.

Pokyny k ručení za výrobek

 • Vaše okna popř. dveře jsou vybaveny kvalitním otevíravě sklopným kováním. Ovládání je jednoduché a bezproblémové, přesto byste si měli podrobně pročíst tento návod a dodržovat pokyny k používání. Ve Vašem vlastním zájmu nezapomeňte, prosím, na bezpečnostní upozornění!
 • V každém případě uschovejte tento návod k obsluze a údržbě a informujte také ostatní uživatele o jeho obsahu.
 • Prověřte, zda je nutno umístnit nálepku na okno s pokyny na používání vzhledem k zajištění bezchybné obsluhy.
 • Dodržováním tohoto návodu k obsluze a údržbě zajistíte, aby Vaše okna byla funkční po dlouhá léta!

Obsluha

 • Poloha pro dlouhodobé větrání prostoru.
 • Poloha pro spárové větrání. *)
 • Poloha jen pro krátkodobé větrání (nárazové větrání) nebo pro čištění skel. Takto otevřená křídla nenechávat bez dozoru.
 • Poloha v případě, že není nutno větrat popř. pokud okna jsou bez dozoru.

*) Nemusí být použito na všech dodávaných variantách oken.

Ovládání pro spárové větrání. Ovládání pro vícepolohové větrání. Pro případy, že se okna vlivem větru nebo průvanu ze sklopné polohy přivírají, lze použít specielní příslušenství. Obdobná opatření lze provést i u otevíravé polohy křídel.

Údržba

K zajištění spolehlivé funkce otevíravě sklopného kování (OS) oken a balkónových dveří je nutno provést jednou ročně následující úkony:

Označení nosných dílů kování
 • U nosných dílů kování (označeno modrými čtverečky na obrázku) pravidelně kontrolovat stav a jejich opotřebení.
 • Všechny pohyblivé části a uzavírací body OS kování je nutno promazat. Symbol „¦“ (viz dole) minimálně jednou ročne.
 • Pro čištění a údržbu používejte jen takové prostředky, které nepoškodí povrchovou úpravu kování.

Stejný návod na obsluhu a údržbu platí také pro všechny typy oken, o kterých zde nebylo zmíněno. (např. dvoukřídlá OS okna popř. otevíravá nebo sklopná okna)!

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí zranění (přiskřípnutí) částí těla
mezi křídlo a rám.
Nebezpečí vypadnutí.
Nebezpečí zranění působením větru nebo průvanu.
Nedopustit přídavné zatížení křídla.
Nedopustit narážení křídla o špaletu.
Nevkládat jakékoliv překážky mezi křídlo a rám.

Všeobecné typy pro Vaše okna

 • Dobré okno neposkytuje pouze světlo a výměnu vzduchu:
 • Je to ozdobný prvek a zároveň stavební prvek, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky.
 • Kromě důležitého ošetřování dílů kování oken by jste měli průběžně kontrolovat povrch rámů a křídel, zasklení, těsnění a poškozená místa ihned opravit. 
 • K čištění nepoužívat agresivní prostředky, použít pouze mýdlovou vodu!

Seřizování na oknech

 

Upozornění: Seřizování kování, jakož i demontáž a montáž křídel mohou provádět pouze proškolení odborníci!

Nastavení polohovatelné pojistky:

 • Šroub uvolnit pomocí TX 15.
 • Nastavit výšku, opětutáhnout.
Dojde-li i přes zabezpečení k chybnému nastavení polohy kliky, stiskněte při pootevřeném křídle pojistku, klikou pak lze pohnout do libovolné polohy!

Přizvednutí popř. spuštění křídla na nůžkách:

 • Úhelníkové nůžky
 • Inbusovýklíč 4 mm.
 

Přítlak na nůžkách:

 • Inbusový klíč 4 mm.
 

Seřízení spodního ložiska:

 • Svisle nebo vodorovně: inbusový klíč 4 mm
 

Seřízení přítlaku:
TX 15.

Pokyny pro výrobní a montážní firmy:

Následné úkony mohou býti prováděny výhradně odbornou firmou při dodržení zvláštní pozornosti!

Demontáž a montáž křídel:

Demontáž vyvěšení:

Čep ložiska při zavřeném křídle vytáhnout dolu.

Montáž zavěšení:

Křídlo usadit a okno přivřít do rámu (neuzavírat).

Zatlačit čep ložiska, dokud nezaskočí pojistná perka.

 

Optická kontrola pozice čepu ložiska je bezpodmínečně nutná (viz obrázek)!

Při nedodržení: Možnost vypadnutí křídla!

Kupujícímu oken a balkónových dveří naléhavě doporučujeme: zabudování a montáž přenechat výhradně oprávněným odborníkům.