Financování a dotace

Naší snahou je poskytovat našim zákazníkům servis „na klíč“. Nabízíme služby nejen týkající se stavebních prací, ale i v oblasti financování, dotací a vše s tím spojené.

Jako například:

  • dle individuálního záměru prací Vám sestavíme finanční plán,
  • doporučíme výběr nejvhodnějšího bankovního úvěru dle požadavků,
  • jsme schopni Vám pomoci s částečným rozložením splátek a dofinancováním stavby z vlastních zdrojů,
  • pomůžeme s profinancováním vratky z MMB Brna,
  • v případě aktuálních dotačních titulů Vám doporučíme a pomůžeme vyřídit dotaci na Váš typ stavby,
  • v současnosti běží např.: IROP, Zelená úsporám, OPŽP apod.