Často kladené otázky

Jak je to s tím olovem v plastových oknech a v čem jsou okna bez olova lepší?

Je důležité, aby každý ve svém zájmu a podle svých možností přispěl k ochraně svého zdraví a životního prostředí. Celý svět se snaží odstranit z životního prostředí škodlivé prvky a jejich sloučeniny, jako např. rakovinotvorné – azbest a těžké kovy.

Granuláty pro výrobu plastových okenních profilů, stejně jako pohonné hmoty, jsou tzv. ropné produkty petrochemického průmyslu. Olovo již bylo vyloučeno z pohonných hmot.
Teď přišla řada na olovo a kadmium obsažené v plastových profilech okenních rámů a křídel. Málokdo ví, že běžné plastové okno o rozměrech 150/150cm obsahuje 410g čistého olova. V USA a Kanadě je nepřípustný obsah olova v plastových oknech již více než 20 let.
Evropská komise v roce 1997 zadala pěti evropským výzkumným ústavům analýzu problému působení PVC na životní prostředí a lidské zdraví. Výsledek byl publikován v dokumentu nazvaném „Zelená kniha PVC“. Jedinou, tímto dokumentem doporučenou technologií je výroba PVC bez použití přísad olova a kadmia, které jsou životu nebezpečné a nejvíce ohrožují životní prostředí.

Na základě tohoto doporučení vznikla iniciativa VINYL 2010, která sdružuje přední evropské výrobce PVC. Členové sdružení VINYL 2010 se zavázali do roku 2010 omezit použití olova a kadmia na poloviční hodnoty v porovnání s rokem 2000 a v roce 2015 absolutně vyloučit olovo a kadmium z výrobního procesu PVC.
Profily GL SYSTÉM již dnes nabízejí to, co řada výrobců slibuje až v roce 2015. Všechny profily GL SYSTÉM jsou vyráběny ekologickou formou bez přísad olova a kadmia. Tyto škodlivé látky byly ve výrobě nahrazeny velmi šetrnými, a pro lidské zdraví fyziologicky nezávadnými prvky – zinek, kalcium. Profily GL SYSTÉM nevylučují žádné výpary obsahující škodlivé látky,čímž jsou obzvláště vhodné pro alergiky a astmatiky. Profily GL SYSTÉM jsou 100% recyklovatelné.

Pozor na skutečnost, že mnozí výrobci i prodejci plastových oken Vám na Váš dotaz bezostyšně deklarují nepřítomnost olova v jimi prodávaných oknech. Skutečnost je taková, že drtivá většina plastových oken na našem trhu olovo obsahuje.

Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete skutečně plastová okna bez olova a kadmia, vyžadujte předložení certifikátu, který nepřítomnost těchto prvků prokazuje.

Kolik stojí u vás okno?

Představte si, že byste tutéž otázku položili například v obuvnictví: Kolik stojí boty? Nebo v restauraci: Kolik u vás stojí jeden oběd? Možná už nyní chápete absurdnost vaší otázky, na kterou bohužel nelze odpovědět. Každé okno má nějakou velikost, členění, vzhled i technické parametry, od kterých se cena následně odvíjí. Téměř nekonečný počet nejrůznějších možných kombinací těchto vlastností neumožňuje ani definovat cenové rozpětí. Pokud se budeme bavit o ceně oken, je nutné uvést, jaké okno potřebujete nebo jaké si představujete. My vám řekneme, kolik bude stát.

Plánuji výměnu oken. Jak mám okno vybrat?

Při výměně je zapotřebí porovnávat především součinitel prostupu tepla, který udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem na ploše 1m2 za hodinu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. Čím nižší je tedy hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti.

V souvislosti s okenními výplněmi bývají uváděny tři typy součinitele prostupu tepla Uf,Ug,Uw.

Součinitel prostupu tepla Uf udává hodnotu U pro systém rámu a křídla. Součinitel prostupu tepla Ug udává hodnotu U pro zasklení. Součinitel prostupu tepla Uw udává hodnotu U celého okna. Při porovnávání součinitele prostupu tepla je více než nutné porovnávat Uw, tedy součinitel prostupu tepla celého okna včetně zasklení.

 • materiál oken – dnes nejčastěji používanými materiály na výrobu stavebních výplní, jsou plast, dřevo, hliník. Plastové stavební výplně jsou nejekonomičtější variantou (je z těchto tří materiálů nejlevnější). Kromě běžného mytí v podstatě nepotřebují údržbu a podle posledních studií je životnost 60-70let.
 • profil – na výběr profilu, ze kterého je okno vyrobeno, je nejdůležitější součinitel prostupu tepla Uf. Čím je více komor, tím je Uf nižší, ale samozřejmě i vyšší cena, proto je dobré zvážit dobrý poměr cena/Uf. Dnes jsou časté kombinace 5-ti a 6-ti komorových profilů. Stejný pohled je na těsnění jako součást profilu. Čím více těsnění, tím nižší Uf, ale opět za jakou cenu.
 • typ zasklení – škála izolačních dvojskel je velice široká, proto zmíním jen pár poznatků. Nejdůležitějším kriteriem je součinitel prostupu tepla Ug. Dále jsou spíše estetická či funkční kriteria např. skla ornamentní, pískované, bezpečnostní, protihlukové a spousty dalších. Skla je možné kombinovat, takže můžeme použít sklo bezpečnostní a zároveň ornamentní.
 • barva oken – nejběžnější barvou je barva bílá. Pokud je to vhodné, lze použít profil v barvě podle vašeho výběru. Profil v barvě je dražší a musíme počítat s příplatkem. Pokud bychom použili oboustrannou barvu, pak je vhodný podbarvený profil. Kontrast mezi barvou(např. mahagon) a bílím plastem je velice výrazný, proto lze použít plast hnědý.
 • doplňky oken – pro lepší komfort či estetiku se využívají doplňky oken jako vnitřní žaluzie, venkovní žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, vnitřní a venkovní parapetní desky.
 • kvalitní dodavatel – v dnešní nejisté době, je vhodné vědět s kým obchodujete. Zjistěte jak dlouho společnost figuruje na trhu, jestli není v konkurzu. Toto zjistíte z výpisu z obchodního rejstříku. Velice důležitou součástí je montáž.
 • Potřebovali bychom si pořídit nová okna. Uvažujeme o plastových, ale slyšeli jsme, že lepší součinitel prostupu tepla u skla je dán plynem v meziskelním prostoru, který však během několika let vyprchá. Je to pravda?

  Meziskelní prostor je hermeticky uzavřen, takže pokud sklo nerozbijete, ušlechtilý plyn naplněný v meziskelním prostoru uniknout nemůže. Fyzikální zákon o zachování hmoty a energie by vám měl být dostatečnou zárukou trvalosti a neměnnosti součinitele prostupu tepla u námi dodávaného zasklení. Deklarovanou hodnotu součinitele prostupu tepla si zasklení tedy logicky zachová po celou dobu své životnosti.

  Jaké problémy může přinést osazení nových oken?

  Nová okna jsou utěsněná, čímž se sníží přirozená výměna vnitřního vzduchu za čerstvý venkovní přes filtrační spáry okna. To může mít za následek zvýšení vlhkosti uvnitř domu a na případných chladných místech se mohou objevit plísně. U míst se spotřebičem či zdrojem tepla, který potřebuje ke spalování velké množství vzduchu je zapotřebí zajistit nové větrací otvory, protože by mohlo dojít k problémům s tahem komínů a se spalováním.

  Jak správně větrat?

  Nová okna si žádají určité změny v návycích. Vaše nová okna budou těsnit podstatně lépe než ta původní. Proto je nutné přizpůsobit režim větrání místností novému stavu. Stará okna většinou netěsnila nejen po stránce tepelné, ale také jimi procházel několikanásobek doporučeného množství vzduchu. To mělo za následek vysoké ztráty tepla jak prostupem, tak i infiltrací. Nová okna zamezí oba úniky, je však třeba určitou výměnu vzduchu zachovat. Lze to zajistit několika způsoby. Ideální je nucené, plně kontrolované větrání s omezením tepelných ztrát, nejjednodušší je pravidelné větrání místností, ve kterých pobýváme. Možností je hned několik:

  • otevřeným oknem - vhodné na rychlé, krátkodobé provětrání především při nízkých teplotách
  • sklopeným oknem - vhodné pro dlouhodobé větrání pouze při vyšších teplotách, srovnatelných s teplotou v místnosti
  • mikroventilací (štěrbinové větrání) - umožňuje větrat víceméně trvale – hodí se však jen v určitém rozsahu teplot. Pozor okno není zajištěno proti vloupání!
  • infiltrací (úprava těsnění) - trvalé větrání, zajišťující hygienickou výměnu vzduchu při extrémních (výpočtových) teplotách

  Kdy se vyplatí při rekonstrukci vyměnit okna?

  Než-li stále dokola investovat značné finanční částky do opravy starých oken, které stále budou nevyhovující a již dosti opotřebované, vyplatí se zpravidla investice do nových oken. Nová okna v běžném domě totiž ušetří až 40 % tepla, které uniká starými okny, takže nová okna Vám ušetří značnou částku na vytápění. Nová okna by měla být vyměněna před provedením zateplení.

  Kdy se vyplatí zateplení a jaký systém zvolit?

  Navrhované zateplení objektu by měl posoudit odborník, který je schopen vyčíslit možné úspory a dobu, za kterou se vynaložené prostředky vrátí. Nejde pouze o úspory, zateplení bývá často zároveň i rekonstrukcí fasády a opatřením prodlužujícím životnost budovy. Zateplení by mělo být provedeno na vnějším povrchu domu, zateplování vnitřního povrchu se provádí výjimečně u architektonicky hodnotných fasád.

  Jakou tloušťku izolace mám použít pro zateplení staršího domku/novostavby?

  Tloušťka izolantu by měla vycházet z doporučení Energetického auditu budovy. Energetický audit soustřeďuje veškeré dostupné údaje o energetickém hospodaření, provádí jejich analýzu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje cesty k nápravě, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených prostředků. Energetický audit umožňuje nalézt úspory energie.